Rekabet edebilmenin sırrının kalite olduğu gerçeği; işletmelerin, müşterilerinin memnuniyetlerini arttırmanın yollarını araştırmasına ve müşterilerin isteklerini karşılayacak organizasyonları geliştirmesine neden olmuştur. TKY’nin önemli unsurlarından biri olan müşteri odaklılık, ürünlerin tasarımından üretimi ve pazarlamasına kadar geçen tüm girişimlerin, müşterinin istek, ihtiyaç ve beğenilerine uygun olarak yapılmasıdır. Müşterinin sesi olarak algılanan bu bilgilerin anlaşılması için geliştirilen ve başarılı sonuçlar veren tekniğe QFD-Kalite Fonksiyon Göçerimi adı verilir.

TKY’nin benimsenerek KFG’nin kullanılması, “önce üret sonra kontrol et” (inspected-in quality) şeklindeki eski düşünce tarzından, “kaliteyi ürünlere ve üretim süreçlerine yerleştirerek ürünlerin hatasız üretilmesi”(designed-in quality) şeklindeki yeni düşünce tarzına geçmeyi gerektirmektedir.

Ürün geliştirmede KFG metodunu kullanan firmalar maliyetlerde %50 düşme, ürün geliştirme zamanında %33 azalma ve verimlilikte %200 artış sağlamışlardır (Guinta ve Praizler 1993:14).

Kalite Evi, KFG’nin temelini oluşturduğu için bu iki kavramı birlikte ele almak en doğrusu olur.

1. KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ’NİN TARİHÇESİ

Kalite Fonksiyon Göçerimi ilk kez 1966 yılında Yoji Akao tarafından Japonya’da ortaya atılan bir yönetim metodudur(Begovich 1996:1). Yoji Akao’nun çalışmaları ilk olarak 1972 yılında Mitsubishi’nin Kobe’deki Gemi Tersanelerinde uygulanmıştır. Batı dünyasının KFG’ne olan ilgisi, Toyota şirketinin 1977 ile 1984 yılları arasındaki KFG uygulamalarıyla ulaştığı başarılardan sonra olmuştur. KFG uygulaması ile Toyota ürün geliştirme maliyetlerinde %61 azalma sağlamış, ürün geliştirme süresini üçte bir oranında kısaltmış ve paslanmayla ilgili garanti problemlerini ortadan kaldırmıştır. Türkiye’de ilk KFG uygulamasını beyaz eşya üreticisi olan Arçelik firması 1994 yılında bulaşık makinesi üzerinde gerçekleştirmiştir(Doğan 2000:67).

2. “KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ” VE “KALİTE EVİ” NİN TANIMI

Kalite Fonksiyon Göçerimi, yaratıcılarından biri olan Akao tarafından şöyle tanımlanmaktadır: “ KFG müşteriyi tatmin etmek ve müşterinin taleplerini tasarım hedeflerine ve üretim sırasında kullanılacak başlıca kalite güvence noktalarına dönüştürmek amacıyla tasarım kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. … KFG; tasarım kalitesini ürün daha tasarım aşamasındayken güvence altına almanın bir yoludur.”(Akao’dan aktaran Yenginol 2000:23).

Kalite Evi, KFG takımı tarafından oluşturulan KFG’nin temel yapısıdır. Müşteri istekleri ile bunları karşılamaya yönelik olarak belirlenen kalite karakteristiklerini ilişkilendirmeye, ürün özelliklerini algılamaya dayalı olarak karşılaştırmaya, kalite karakteristiklerini objektif ölçülere dayalı olarak karşılaştırmaya ve aralarındaki olumlu ya da olumsuz korelasyonları belirlemeye yarayan bir matrisler setidir(Morris ve Morris 1999:4).

Devamı: “KALİTE EVİ”NİN OLUŞTURULMASI VE ANALİZİ (yakında)

Kalite Fonksiyonu Göçerimi ve Kalite Evi” te bir düşünce

  1. Pingback: Mümin Erakbaş » Blog Archive » “Kalite Evi”nin Oluşturulması ve Analizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir