kinizm
: insanların sadece kişisel çıkarları için motive oldukları inancı.

entropiye: sistemde düzen eksikliğinin ölçüsü.

öfori: aşırı mutluluk ve coşku.

me-too strategy: bir başka firmaya ait popüler ürünün taklidinin yapılması stratejisi.

Bir Cevap Yazın