Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından organize edilen “XI. İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ” 8-9 Mayıs 2008 tarihleri arasında İzmir’de yapılacaktır. Kongrenin ana teması “KÜRESEL ISINMA: EKONOMİK, POLİTİK, ve SOSYAL ETKİLER ” olarak belirlenmiştir. Uluslararası olarak yapılan Kongrenin amacı, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite öğrencilerinin katılımıyla “Küresel Isınma ” temasının değişik boyutları ile tartışılacak bir platform oluşturmaktır. Daha fazla bilgi için: http://kongreikt.ege.edu.tr/

Student Conference in Economics, XI will be held in Izmir on May 8-9, 2008. The main topic of the conference is “GLOBAL WARMING: ECONOMICAL, POLITICAL AND SOCIAL EFFECTS”. Abstract submission deadline is January 31, 2008. The papers can be submitted in Turkish or English. For more information: http://kongreikt.ege.edu.tr/

XI. iktisat öğrencileri kongresi” te bir düşünce

Bir Cevap Yazın