Stok maliyetlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden ikisidir F.i.f.o ve L.i.f.o.
Fifo (yani first in first out) yönteminde stoklara giren mallar yine girdikleri sırayla çıkarlar. Bu yöntemi kullanan işletmeler, enflasyonist ortamlarda maliyetleri düşük çıkacağı için ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya kalıp işletmenin nakit kaynaklarının erimesine sebep olabilirler. Genellikle bu yöntemi kullanan işletmeler stoklama süresi düşük olan hammadde kullanan işletmelerdir. Stokta uzun süre tutamayacağı hammaddeleri ilk olarak üretime göndermesi daha uygundur.

Diger yöntem olan lifo ise ülkemizde uygulamadan kaldırılmış olmakla birlikte enflasyonist piyasalarda son giren malları stoklardan önce çıkararak maliyetleri yüksek göstermek ve Esquema de una fifoImage via Wikipediaişletmenin kaynaklarını vergi yükünden karumak amacındaki işletmeler tarafından benimsenir.

Kaynak:Yönetim Açısından Maliye Muhasebesi – Prof. Dr. Süleyman Yükçü
Dokuz Eylül Ün. Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

[Maliyet muhasebesi çalışıyorum da :)]

stok maliyetlendirmesinde fifo ve lifo yöntemleri” te bir düşünce

  1. Pingback: Fifo ve lifo yöntemleri açıklaması

Bir Cevap Yazın