Bugün çeşitli kaynakları incelerken MIGA sitesinde bir duyuru gördüm. Irak’ın tüm şartları yerine getirdiğini ve artık MIGA üyesi olduğunu yazıyordu. Daha önce Washington Uzlaşması ve IMF – Türkiye İlişkileri yazımda geçmişti ama MIGA’nın ne olduğuna tekrar bakalım isterseniz.

Demişiz ki:

Türkiye küreselleşme kavramı içine fiilen 7 Ekim 1988 tarihinde kanun hükmünde kararname ile girmiştir. Dünya bankası tarafından ortaya atılan; “Çok Taraflı Yatırım Garanti Sözleşmesi (MIGA)” nin altına imza koyan ve MIGA’nın kurucuları arasında olan Türkiye, bu imza ile şu kısıtlamalar tabi olmuştur:

– Garanti sahibi yabancı şirketleri, yatırımın mülkiyetinden veya denetiminden veya elde edeceği önemli bir çıkardan mahrum edecek şekilde, idari ve hukuki tedbirler alamaz.
– Garanti verdiği yabancı şirketler veya yatırımlarla yaptığı sözleşmeyi herhangi bir şekil ve gerekçeyle ihlal edemez, tanımamaya kalkışamaz.

MIGA içinse şunlar söylenmektedir:

1988 yılında dünya bankası bünyesinde, üye ülkelerdeki uygun yatırımların yabancı yatırımcılarına ve kreditörlerine politik risklere karşı yatırım garantisi (sigortası) sağlayarak gelişmekte olan ülkelerdeki doğrudan yabancı yatırımları özendirmek amacıyla oluşturan kuruluş.*

Haber ise şöyle:

Iraq completed all membership requirements and joined MIGA on October 6th, 2008 as its newest shareholder, bringing MIGA’s membership to 173. Iraq signed MIGA’s Convention, completed the ratification process, and made its initial capital contribution to the agency in order to become a member. MIGA can now consider applications for political risk insurance cover from eligible investors for investments into Iraq. Investors from Iraq going into other developing countries may also apply for coverage.

Haberin kaynağı

Buna göre Irak ülkesine yatırım yapan yabancı sermaye şirketlerinin yatırımlarını koruyacağını taahhüt etmiş oluyor (aynı şekilde Iraklı yatırımcıların hakları da diğer ülkelerde korunacaktır). Yatırım yapan firmaların çoğunluğunun (hatta hemen hemen hepsinin) Amerikan ve İngiliz devleri olduğunu düşündüğümüzde yerinde, hatta geç kalınmış bir karar olduğunu görebiliriz. Zira bu tür örgütlerin birinci amacının küresel sermayeyi (dolayısıyla Amerikayı) korumak olduğunu biliyoruz. Önce ülkeyi karıştır, sonra işgal et, sonra demokrasi getir!, sonra yaptığın yatırımların korunması için MIGA üyesi yap… Ne güzel değil mi !!

Bir Cevap Yazın