Teknolojinin sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmesi ile günümüzde çalışma yaşamı, bireyin gerek fizyolojik, gerekse psikolojik ve sosyal yönden sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Çalışanlar, iş ortamının, iş ve işlemlerin ve psiko-sosyal çevrenin streslerinden etkilenmekte, çeşitli düzeylerde bedensel ve ruhsal çaba içinde görevlerini devam ettirmektedirler (Özbayır, Demir, Candan, Dramalı, Gezer, 1999, 193-209).

Bireyin işinden sağladığı doyum, hem kendi mutluluğu hem de verdiği hizmetin kalitesini yükseltme açısından önemlidir (Ersan, 1997, 75).

İş doyumu, işe karşı kişisel bir tutum olup, çalışanların iş ve iş yaşamındaki beklentilerine ulaştıkları zaman duydukları olumlu duygusal bir durumdur ( Ersan, 1997, 75). #

 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Güler TOZKOPARAN, bilişim çalışanlarının iş ve yaşam doyumunu ölçmek üzere “Bilişim Sektörü Çalışanlarında İş Doyumu” konulu bir çalışma yapıyor ve bu çalışma için hazırlanmış bir de anket var. Bilimsel araştırma için kaynak verisi teşkil edecek olan bu ankete bilişim sektöründe çalışanların katılması daha sağlıklı bir araştırma olmasını sağlayacaktır.

Anket için adres : http://u.nu/4mvj

Bir Cevap Yazın