Aylık Arşivler: Temmuz 2009

Empatiyle ilgili sorunlarımız

Empati konusunda düşündüklerimi (sıkıntılarımı) “Empati yapıyor musunuz?” başlıklı yazımda anlatmıştım. Bu gün de Erdal Erdoğdu “İletişim kurarken empati kurma yetisine sahip olmak” başlıklı bir yazı yayınladı. Bu yazıya eklediğim yorumu kendi blogumda da paylaşmak istiyorum. Bu konuda Üstün Dökmen üç temel ögeden bahsediyor. Şöyle ki: “a)Empati kuracak kişi, kendisini karşıdakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış […]

biraz ben lütfen

Değiştirmek, düzene sokmak ve geliştirmek istediğiniz birini tanıyor musunuz? Güzel! Peki neden işe kendinizden başlamıyorsunuz? Tamamen bencil bir bakış açısıyla düşünecek olursak; insanın kendisini değiştirip geliştirmesi, başkalarını geliştirmekten çok daha yararlı ve çok daha tehlikesizdir. Konfüçyüs, “Kendi kapının önü temiz değilken başkasının çatısındaki kardan yakınma” diyor. # Bu söz düşüncelerimi tam olarak anlatan bir alıntı. […]

Perakende Sektörü ve Müşteri Odaklı Olmak – V

4. Bölüm:   Kategori Yönetimi Uygulamaları Neden Kategori Yönetimi? Günümüzde, yerel ,ulusal ve global perakende yapısı içerisinde daha yoğun rekabet, daha çok mağaza tipi ve daha çok ürün çeşidi yaratılmıştır. Daha fazla sayıda ve farklı tüketici kitleleri, daha yüksek maliyetler, daha düşük kar marjları ve bu nedenle de daha karmaşık yapılar oluşmuştur. Kategori yönetiminde: Kategoriler […]

Perakende Sektörü ve Müşteri Odaklı Olmak – IV

3. Bölüm : Mağazacılık 3.1. Perakendeci Mağazalarda Başarı Bir müşteri mamulden beklediği faydayı sağlamışsa tatmin olmuştur. Günümüzde işletmeler müşterilerinin tatminlerini artırarak karlarını da yükseltebileceklerini düşünmektedirler. Ancak bir müşterinin bir mamulden sağladığı tatmin sadece mamulün niteliklerine bağlı değildir. Müşterinin tatmini aynı zamanda mağazanın imajına, satış elemanlarının tutumlarına, müşterilerin kişiliğine, işletmenin profesyonellik anlayışına, işlem hızına vs. bağlıdır. […]

Perakende Sektörü ve Müşteri Odaklı Olmak – III

3. Bölüm : Perakendeci Kurumlar Tüketicilere uygun malı uygun yerde ve uygun zamanda hazır bulundurarak sunma ve satışı gerçekleştirip mülkiyeti devretme işlemi ile perakendeci yer zaman ve mülkiyet faydalarının hepsini yaratır. Perakendecilerin bu çalışmalardaki başarısı sadece onların değil başta üretici – ki başarıdan en fazla yararlanan odur– olmak üzere dağıtım kanalı halkasının üyeleri olan tüm […]

Bilişim Sektörü Çalışanlarında İş Doyumu – Anket

Teknolojinin sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmesi ile günümüzde çalışma yaşamı, bireyin gerek fizyolojik, gerekse psikolojik ve sosyal yönden sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Çalışanlar, iş ortamının, iş ve işlemlerin ve psiko-sosyal çevrenin streslerinden etkilenmekte, çeşitli düzeylerde bedensel ve ruhsal çaba içinde görevlerini devam ettirmektedirler (Özbayır, Demir, Candan, Dramalı, Gezer, 1999, 193-209). Bireyin işinden sağladığı doyum, […]

bu mimlerin konusu kitap

Blog yazmanın en ilginç taraflarından birisi de hiç beklemediğiniz bir anda birilerinin alevden bir topu kucağınıza bırakabilecek olması galiba. Evet mim’den bahsediyorum. Hani “Ben bunu yazdım sen de şunu yaz” deme olayı. Her ne kadar korksam da blog yazıyorsam bunu kabullenmem gerekir. Bir süre önce bana gönderilen bir mim olduğunu görmüş ama bir süre görmezden […]

Perakende Sektörü ve Müşteri Odaklı Olmak – II

2. Bölüm: Türkiye’de Perakende Sektörü Türk Perakendeciliğinin Tarihsel Süreci Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda, yabancı ekonomilerle ilişkilerin azlığı ve merkezi gıda dağıtımının oluşu, perakende sektörünün uç noktalarda yer almasına neden olmuştur. Merkezi yapılanmanın çözümsüzlüğü ile birlikte mevcut idareler farklı yöntemlere başvurmak zorunda kalmışlardır. 1913’te İstanbul’da kurulan ancak kısa süre sonrada kapanan tüketim kooperatifleri ile […]

İnsan Kaynakları Açısından Performans Değerlendirme – IV

Performans değerleme sistemini kurmak ve özellikle kurulan sistemi işletmek kolay değildir. Firmanın yapısına ve kültürüne en uygun sistemi seçmek, kurmak ve işletmek bir uzmanlık işidir. Performans değerleme sisteminin kurulabilmesi için öncelikle belirli bir sürecin başlatılması ve ön çalışmaların yapılması gerekir. Rasgele bir performans sistemi kurmak yerine hiç bu işe girişmemek daha yerinde bir karar olacaktır. […]

Perakende Sektörü ve Müşteri Odaklı Olmak – Yazı Dizisi

Dünyada her geçen gün artan rekabetin ve gelişen bilgi sistemlerinin sayesinde işletmeler için müşterinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu koşullar altında doğrudan müşteriyle iç içe olan perakende sektöründe “müşteri odaklı olmak” kavramı önem kazanmış, ürün odaklı pazarlamadan müşteri odaklı pazarlamaya doğru bir hareket başlamıştır. Müşteri ürünü değil, istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak kavramı satın alır. […]

Antoni Gaudi kimdir?

Antoni Gaudi 1852 yılında güney Katalunya’da doğdu. Doğum yeri konusunda farklı düşünceler olsa da resmi kaynaklar Reus kasabasında doğduğunu yazar. Sanatçının ailesi Francesc Gaudi Serra ve Antonia Cornet Bertran bakırcı ailelerden geldiği için eserlerinde doğal şekillere yer vermesinde önemli bir etkide bulunduğu söylenir. Gaudi, 1873 ve 1877 yılları arasında Escola’da mimarlık okudu. Beş yıllık bir […]

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nden alıntı

Madem yoğun tempo içinde yeni yazılar yetiştiremiyorum, bir yandan yazı dizileri hazırlarken bir yandan da gözüme çarpan parçaları alıntı yapayım da blog boş kalmasın, üzerinde düşünüp tartışabileceğimiz konular olsun. Bu sefer de Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (Declaration of Independence)’nin açılış cümlelerini paylaşmak istedim. Üzerinde düşünüp birkaç kez tekrar tekrar okuduğunuzda çok derin anlamlar çıkarabileceğiniz cümleler. Hatta […]

Eleştiri üzerine tekrar

Daha önce “Eleştirmeyin, azarlamayın, övün, yüceltin” başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu yazıyı içerik olarak destekleyecek bir alıntı sunmak istiyorum. Az önce okudum, paylaşmak istedim. İnsanları eleştirmek yerine onları anlamaya çalışalım. Ne yapmak istediklerini anlayalım. Sempati, hoşgörü ve nezaket eleştiriden çok daha yararlıdır. “Bilmek affetmektir” Dr. Johnson’ın da söylediği gibi “Tanrı bile insanı son gününe kadar […]